LETRA Y VIDEO DE LA HABANERA: «HAVANERA DELS BORRATXOS»

Imatge de Havanera dels borratxos lletra

Lletra de Havanera dels borratxos Havanera dels borratxos lletra Néstor Mont Baix d’una palmeran’hi ha quatre figuestorrant-se al foc,anaren quatre fadrins ise les menjaren a poc a poc. Baix d’una palmeran’hi ha quatre figuestorrant-se al foc,anaren quatre fadrins ise les menjaren a poc a poc. Diners per a vino en tinguem cap,anirem a Ca AlBerta,anirem … Leer más

Traductor»