LETRA Y VIDEO DE LA HABANERA: «HAVANERA DELS BORRATXOS»

Lletra de Havanera dels borratxos

Havanera dels borratxos lletra

Néstor Mont

Baix d’una palmera
n’hi ha quatre figues
torrant-se al foc,
anaren quatre fadrins i
se les menjaren a poc a poc.

Baix d’una palmera
n’hi ha quatre figues
torrant-se al foc,
anaren quatre fadrins i
se les menjaren a poc a poc.

Diners per a vi
no en tinguem cap,
anirem a Ca AlBerta,
anirem a Ca AlBerta
i beurem fiat!

Tornada
Si a casa d’Alberta anàrem
lo que fariem primer que tot,
és preguntar-li a Patrici
si mos en fia un got o dos.

Un got o dos,
o dos o tres,
si no en tinguem prou
li farem posar més.

Ja li ho pagarem,
ja li ho pagarem
en tindre diners!

Tornada
Si a casa d’Alberta anàrem
lo que fariem primer que tot,
és preguntar-li a Patrici
si mos en fia un got o dos.

Un got o dos,
o dos o tres,
si no en tinguem prou
li farem posar més.

Ja li ho pagarem,
ja li ho pagarem
en tindre diners!

Coda
..Mai, mai!

Més lletres d’havaneres en Català

Deja un comentario