Habacompo

Acords de El canó de Palamós

Acords de El canó de Palamós

Acords de El canó de Palamós

Acords de El canó de Palamós

Pots sentir com sona aquí

Acords de El canó de Palamós. El més famós swing del mestre Ortega Monasterio i que és cantat imprescindiblement a totes les cantades de Catalunya. Anima la festa i engresca al personal tot picant de mans. Cada Grup d’havaneres li dóna el seu aire, però tots plegat en fan sempre una molt bona versió!

La El canó de Pala Fam# mós
ben  Re mirat que n’és d’her La mós.
Ja fa  Si7 temps que està ca Mi7 llat.

Ja fa La  temps que mira al Fam# mar
amb el Re ventre rove La  llat.
Quatre Mi7 rodes i un fo La  rat.

_________________________________________________________________
Por cierto, necesitas comprar entradas de música o teatro en Barcelona ?
AQUÍ ! ___________________________

De la boca del ca Fam#
només Re surten els re La cords
de les Si7 guerres d’aquell Mi7  temps,
quan la La  gent de l’Empor Fam# dà,
de la Re Selva i el Va La  llès,
es ma Mi7 taven per no La  res.

Tornada
Escol Re teu la seva veu
Oh canons de tot el La món!
Si7 i la gent de tot a Mi7  rreu.

No més La  guerres ni més Fam# morts,
no més Re bombes ni més La  foc,
sóc el ca Mi7  nó de Pala La mós.

Coda
Si els canons de tot el Fam# món
fossin Re com el vell ca La 
que tran Si7 quil està dor Mi7  mint.
blancs i La  negres dins el Fam# pit
porta Re rien una La  flor,
la ro Mi7  sa de Jeri La  có.

A la Tornada

[amazon_link asins=’B00M1A1CWW,B00M0DN11A,B00LZANVFU,B00M19WEKM,B00M0DM9TA,B00LYJMF3G,B00M19MLZK,B00M0DJSA8,B00LVNTAYM’ template=’ProductCarousel’ store=’habacompo-21′ marketplace=’ES’ link_id=’ ecfbd9c6-57dc-11e8-bcb1-e3a14a8954db’]

1 comentario en “Acords de El canó de Palamós”

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.